شرکت کولاک گستر یزد به عنوان غرفه برتر هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه شیراز (iFarm) انتخاب شد.

انتخاب غرفه برتر نمایشگاه iFarm

در جریان هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه شیراز ، غرفه کولاک گستر یزد از نظر برگزاری، نمای کلی و قدرت حضور برای شش مین بار متوالی به عنوان بهترین غرفه و برگزار کننده برتر انتخاب شد و تندیس غرفه برتر را دریافت کرد.