خط مشی

مدیریت شرکت کولاک گستر یزد جهت تحقق آرمانهای خود در چهارچوب اهداف عالیه مدیریت کلان کشور به نیروی انسانی و نگرش سیستمی بعنوان دو عامل مهم و موثر در ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان توجه داشته و بابکارگیری روشهای مناسب و استقرار نظام کیفیت:

  • ISO 900:2008
  • ISO14001:2004
  • OHSAS18001:2007
  • ISO/TS10004:20

راه کارهای مناسبی را بکار گرفته و مناسب ترین شیوه ممکن را پردازش و بهنگام می نماید.

بر این اساس خط مشی کیفیت ما که بیانگر استراتژی استقرار، استمرار و توسعه نظام کیفی در کل سازمان می باشد در چهارچوب موارد زیر بیان می گردد:

  • اجرای اثر بخش آموزش جهت توانمند سازی بیشتر منابع انسانی سازمان به عنوان اساسی ترین سرمایه شرکت.
  • رضایت مندی مشتری سرلوحه اهداف ماست و با افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها، قیمت تمام شده و تحویل به موقع، سعی در بالا بردن سطح رضایت مندی و تامین نیازمندی های مشتری می نماییم.
  • فرآیند بهبود مستمر و دستیابی به نقص صفر را، در کلیه زمینه ها با بهره گیری موثر از نظام مدیریت کیفیت، جهت ارتقاء کیفیت محصولات در سازمان جاری می نمائیم.
  • بهبود فرایند های سازمان در جهت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان,از طریق اندازه گیری و پایش فرآیندها.
  • دستيابي به بازارهاي جديد جهت افزايش فروش.
  • پيشگيري از وقوع حوادث و افزايش ايمني محيط کار.

شرکت کولاک گستر یزد خط مشی کیفیت خود را با بازخوردهایی که از اجرای اهداف گرفته می شود و نیز جلسات بازنگری مدیریت به روز می نماید.

اینجانب از طریق نماینده مدیریت کلیه موارد مربوط به اجرا و درک این خط مشی را پیگیری نموده ودر راستای بهبود آن اهتمام کامل دارم.

*علی محمد رادمان*