گواهینامه ها و استانداردها

  • دارای تاییدیه استاندارد ایران در محصولات سرمایشی، گرمایشی و تهویه
  • دارای گواهینامه های بین المللی ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۴، ۱۸۰۰۱، ۱۴۰۰۱ و تأییدیه اتحادیه اروپا (CE)
  • تنها دارنده گواهینامه عدم وجود آلاینده (مونواکسید صفر) در خروجی هوای گرم بخاری های خانگی و کوره های هوای گرم صنعتی از مرکز ملی آزمون و تحقیقات سیستم های گرمایشی ایران
  • تنها دارنده برچسب A در تولید بخاری